תבנית:QM01D22Y2006

"מי שאינו אוהב הוא אומלל, ואומלל הוא מי שמאוהב." ~ פייר דה רונסארד