תבנית:QM01D23Y2006

"ארץ ישראל מזה ומזה לירדן - שטחה מספיק בהחלט בשביל מיליון ערבים, בשביל מיליון נוסף של צאצאיהם... בשביל הרבה מיליונים יהודים - ובשביל השלום." ~ זאב ז'בוטינסקי