תבנית:QM01D28Y2006

עדי-ראייה מספרים, שלפני כמה שנים היתה עצם השליטה בשפה מספקת כדי להפוך את היהודי לסופר עברי - ואילו היום אפילו זאת לא כל-כך חשובה. ~ מתוך: עד המדינה:פרוטוקול, מאת אפרים קישון