תבנית:QM01D2Y2006

"נשים, אי אפשר לחיות איתן, אי אפשר לשלוח את כולן לקנדה." ~ אל באנדי בתכנית נשואים פלוס