תבנית:QM01D2Y2008

"יש כאלה שהולכים אחורה, ויש כאלה שלוקחים תנופה מאחור לקדימה"