תבנית:QM01D30Y2007

"לו היה ישו הנוצרי חי בתקופתינו, דבר אחד ברור - הוא לא היה נעשה נוצרי." ~ מארק טווין