תבנית:QM01D31Y2006

"בהזדמנות חגיגית זו, הרשה לי להגיש לך, בו- בו- בורקס!" ~ השוטר אזולאי