תבנית:QM01D5Y2006

"מוטב ללא חוקים מאשר עם חוקים ללא אכיפה." ~ פתגם איטלקי