תבנית:QM01D7Y2006

"התחלות חדשות מתחילות מן הסוף." ~ פליניוס הזקן