תבנית:QM02D12Y2007

"החוכמה היא להקשיב, לא לי אלא לעולם, ולהודות בכך שכל הדברים הם אחד." ~ הרקליטוס