תבנית:QM02D14Y2007

"בכל מקום בו ראיתי יצור חי, ראיתי שאיפה לכוח" ~ פרידריך ניטשה