תבנית:QM02D15Y2007

"האמנות מצילה אותנו מן האמת." ~ פרידריך ניטשה