תבנית:QM02D16Y2007

"על בני אדם לחיות בהתאם לטבע." ~ זנון מקיטיון