תבנית:QM02D1Y2007

"החיוך הוא קו עקום שמיישר הכל - חייכו, הכל לטובה!"