תבנית:QM02D27Y2007

"התקווה היא מעשה של אמונה." ~ מרסל פרוסט