תבנית:QM02D6Y2007

"שמע עצה וקבל מוסר, למען תחכם באחריתך" ~ תנ"ך, ספר משלי (יט' 20)