תבנית:QM02D7Y2007

"רבות מחשבות בלב-איש; ועצת יהוה, היא תקום" ~ התנ"ך, ספר משלי, יט' 21