תבנית:QM03D13Y2005

- "אין לי מה להצהיר פרט לגאוניותי" ~ אוסקר ויילד