תבנית:QM03D15Y2007

"מוח הוא מערכת עצבים שאתה אנו חושבים שאנו חושבים." ~ אמברוז בירס