תבנית:QM03D16Y2007

"אהבה היא שיגעון זמני שאפשר לרפא על ידי נישואין." ~ אמברוז בירס