תבנית:QM03D1Y2007

"האמנות משמשת כמתורגמן, למה שאינו יכול לעבור בדיבור." ~ גיתה