תבנית:QM03D22Y2007

"אלוהים הוא עיגול שמרכזו בכל מקום והיקפו בשום מקום." ~ וולטייר