תבנית:QM03D27Y2007

"יש בעולם גלגל מזל, יום הוא למטה ויום הוא אלעל." ~ תלמה אליגון, מוכר הגרעינים