תבנית:QM03D29Y2007

"לרצות להגיע פירושו להיות כבר במחצית הדרך." ~ אלפרד קאפי