תבנית:QM03D4Y2007

"על האנושות לשים קץ למלחמה, או שהמלחמה תשים קץ לאנושות." ~ ג'ון פיצג'ראלד קנדי