תבנית:QM03D8Y2007

"האמינו לי כי התפילה, לעתים קרובות, אינה אלא הצורך לדבר עם מישהו אחר כאשר אדם מרגיש בודד." ~ אנדרה ז'יד