תבנית:QM03D9Y2007

"הבושה היחידה היא להיות חסר בושה." ~ בלז פסקל