תבנית:QM04D19Y2006

"בנצי, תעשה לי רק טובה, שלא תשתה לי שם חשיש." ~ אמא של בנצי בבקו"ם, מתוך הסרט ספיחס