תבנית:QM04D1Y2006

"העסק? תיזהר שגדליה לא יעשה ממך רסק!" ~ ששון לצ'רלי בסרט צ'רלי וחצי