תבנית:QM04D22Y2006

"הוא לא חיצצר ולא חיצרץ, הוא חיצצרץ, אתם תתנו כבוד לחצוצרץ." ~ הגשש החיוור