תבנית:QM04D29Y2006

"איך ידעת שאני בא? - שמעתי את המחשבות שלך עולות במדרגות" ~ זהו זה