תבנית:QM04D3Y2006

"כסף הוא משרת טוב אך אדון גרוע." ~ פתגם אנגלי