תבנית:QM04D7Y2006

"אם אתה מאמין בחופש הביטוי, אתה מאמין בחופש הביטוי עבור דעות שלא מוצאות חן בעינך. גבלס היה בעד חופש הביטוי עבור דעות שמצאו חן בעיניו. וכך גם סטלין. אם אתה בעד חופש הביטוי, זה אומר שאתה בעד חופש הביטוי בדיוק עבור הדעות שאתה מתעב." ~ נועם חומסקי