תבנית:QM04D9Y2006

"ודאי שאתה רשאי לדחות בקשה, אך לעולם אל תהא דוחה תודה." ~ פרידריך ניטשה