תבנית:QM05D10Y2006

"מוטב לסבול בחברתם של הטובים מאשר לשמוח בחברתם של הרעים." ~ תומס פיין