תבנית:QM05D10Y2007

"הלשון היא הטוב והגרוע מכל הדברים." ~ איזופוס