תבנית:QM05D13Y2007

"נצור לשונך מרע; ושפתיך, מדבר מרמה. סור מרע, ועשה-טוב; בקש שלום ורודפהו" ~ תהילים, פרק לד' פסוק 14-15