תבנית:QM05D18Y2006

"אפשר להוביל את הסוס לבאר אבל לא להכריח אותו לשתות." ~ פתגם עברי