תבנית:QM05D19Y2006

"עדיף להדליק נר מאשר לקלל את החשכה." ~ פתגם סיני