תבנית:QM05D1Y2007

"העולם הוא ספר, ואלה שאינם נוסעים אינם קוראים אלא עמוד אחד." ~ אוגוסטינוס