תבנית:QM05D27Y2007

"חוכמת החכמים, וניסיון הדורות, יכולים להשתמר בעזרת ציטטה." ~ בנימין ד'יזראלי