תבנית:QM05D28Y2006

"אנשים אינם אוהבים לחשוב, כי אנו חייבים להגיע למסקנות שאינן תמיד נעימות." ~ הלן קלר