פתיחת התפריט הראשי

"אנשים אינם אוהבים לחשוב, כי אנו חייבים להגיע למסקנות שאינן תמיד נעימות." ~ הלן קלר