תבנית:QM05D28Y2007

"סוד השכרות הוא בהיותה מבודדת אותנו בחשיבה ומאחדת אותנו ברגשות."