תבנית:QM05D30Y2006

"להצלחה הרבה אבות, הכשלון יתום." ~ פתגם עברי