תבנית:QM05D30Y2007

"חברה נאורה נמדדת על פי יחסה לבעלי-החיים החיים סביבה" ~ מהטמה גנדי