תבנית:QM05D8Y2007

"עבור האדם העבודה היא אוצר." ~ איזופוס, האיכר ובניו