תבנית:QM05D9Y2006

"אחרי המשחק, המלך והחייל נמצאים באותה קופסה." ~ פתגם איטלקי