פתיחת התפריט הראשי

"אחרי המשחק, המלך והחייל נמצאים באותה קופסה." ~ פתגם איטלקי