תבנית:QM06D12Y2006

"האם אין זו מידת נפש בזויה לדמות את האויב תמיד כמרושע." ~ פרידריך ניטשה