תבנית:QM06D13Y2006

"החכם משנה דעה והטיפש מתעקש." ~ פתגם ספרדי