תבנית:QM06D14Y2006

"כמרינו אינם מה שעם גאה חושב; תמימותנו היא המדע שלהם." ~ וולטייר